Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1727 maart 1986

  
  27 maart 1986

Wekelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de parochie: "Lieve kinderen! Ik wens u te bedanken voor al uw opofferingen en u uit te nodigen voor de grootste opoffering, de opoffering van liefde. Zonder liefde kan u Mij, noch Mijn Zoon aanvaarden. Zonder liefde kan u uw ervaringen niet delen met anderen. Daarom, lieve kinderen, vraag Ik u om de liefde binnen uzelf te beginnen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)