Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2613 februari 1982

  
  13 februari 1982

Tot de seminaristen die de verschijning bijwonen: "Door gebed bekomt men alles."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)