Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2215 augustus 1983: OLV Hemelvaart

  
  15 augustus 1983: OLV Hemelvaart

Over de nakende schooltijd: "Zorg ervoor dat de geest van het gebed niet vermindert. satan is woedend op zij die vasten en zich bekeren."

Tot Jelena Vasilj: "Kijk eens hoe gelukkig Ik hier ben. Zovelen die Mij eren! Toch mag u niet vergeten dat er andere plaatsen zijn waar de mensen Mij des te meer kwetsen en beledigen."

"Wees niet ongerust. Dat de vrede uw harten n maakt. Alle onrust komt van satan."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)