Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1725 november 2000

  
  25 november 2000

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag in het bijzonder, wanneer de Hemel dicht bij u is, roep Ik u op tot het gebed, zodat u door het gebed God op de eerste plaats zet. Kleine kinderen, vandaag ben ik dicht bij u en zegen Ik ieder van u met Mijn Moederlijke Zegen opdat u de sterkte en de liefde zou hebben om Gods liefde te schenken aan alle mensen die u ontmoet in uw aardse leven. Ik verheug Mij met u en wens u te vertellen dat uw broeder Slavko in de Hemel is geboren en voor u tussen komt. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)