Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 december 2004: Kerstmis

  
  25 december 2004: Kerstmis

Boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Met grote vreugde breng Ik ook vandaag Mijn Zoon in uw armen. Hij zegent u en roept u op tot vrede. Bid, kleine kinderen, en wees moedige getuigen van het Goede Nieuws in elke omstandigheid. Enkel zo zal God u zegenen en u alles schenken wat u Hem in gebed vraagt. Ik ben met u zolang de Almachtige het toelaat. Ik kom met grote liefde voor u allen tussen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

2. Jakov Colo kreeg op 11 september 1998 te horen dat hij daags daarop zijn laatste dagelijkse verschijning zou krijgen. Sindsdien krijgt Jakov enkel nog een verschijning van Maria op Kerstmis. Zo was het ook dit jaar. De verschijning begon om 14.30 uur en duurde 7 minuten. Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen! Vandaag, op een dag van genade, met de Kleine Jezus in Mijn armen, vraag Ik u in het bijzonder om uw harten te open en te beginnen met bidden. Kleine kinderen, vraag aan Jezus om in elk van uw harten te worden geboren en dat Hij in uw leven mag beginnen heersen. Bid tot Hem voor de genade om Hem altijd en in iedere persoon te herkennen. Kleine kinderen, vraag Jezus om liefde, omdat u enkel met Gods liefde Hem en de mensen kan liefhebben. Ik draag u allen in Mijn hart en geef u Mijn Moederlijke Zegen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)