Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

nov

2312 juni 1983

  
  12 juni 1983

Ivan vraagt of de priesters mogen beginnen met de werkzaamheden rond de kerk of  dat ze eerst de toelating van de overheid moeten afwachten: "Start niet vooraleer de toelating van de overheid is ontvangen, zoniet zullen er anderen de overheid hiervan op de hoogte brengen en zullen de werkzaamheden worden verboden. Ga vriendelijk om de toestemming vragen en het zal u worden verleend." 

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)