Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1719 april 1984: Witte Donderdag

  
  19 april 1984: Witte Donderdag

Boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic: "Lieve kinderen! Voel met Mij mee. Bid! Bid! Bid!"

Tot Jelena Vasilj: "Ik ga u een geestelijk geheim openbaren: als u sterker wil zijn dan het kwade, maak dan een persoonlijk gebedsplan: neem 's morgens de nodige tijd en lees een tekst uit de Bijbel, laat Gods woord uw hart doordringen en doe uw best om dit de hele dag te beleven, in het bijzonder tijdens de momenten van beproeving. Zo zult u sterker zijn dan het kwade."

Maria geeft het volgende gebed door aan Jelena Vasilj over hoe men zich aan Haar, de Moeder van de Goedheid, Liefde en Barmhartigheid, kan geven:
O Mijn Moeder,
Moeder van Goedheid, Liefde en Barmhartigheid!
Ik hou ontzaglijk veel van U en ik wijd me aan U toe.
Red mij door Uw goedheid,
liefde en genade !
Ik wil de Uwe zijn.
Ik hou ontzaglijk veel van U
en ik verlang dat U mij beschermt.
O Moeder van Goedheid,
leg Uw goedheid in mijn hart,
zodat ik naar de hemel ga.
Ik vraag om Uw oneindige liefde. 
Schenk mij de genade
dat ik iedereen kan beminnen,
zoals U Jezus Christus bemind hebt.
Ik vraag U de genade
om mijn wil op U te kunnen richten.
Ik bied mij geheel aan U aan
en ik wens dat U bij mij bent bij elke stap die ik zet,
omdat U vol van genade bent.
Ik wil Uw genade nooit vergeten,
en als ik ze verlies,
laat mij ze dan terugvinden.
Dat smeek ik U.
Amen.

Jelena vraagt op verzoek van Vader Tomislav Vlasic hoe Jezus hele nachten kon bidden: "Hij had een groot verlangen naar God en naar het heil van de zielen. Als u sterker wil staan tegenover het kwade, zorg dan voor een actief geweten. Bid daar 's morgens veel voor en lees een gedeelte uit het Evangelie. Plant het goddelijk Woord in uw hart en beleef het gedurende de dag, in het bijzonder bij beproevingen. 's Avonds zult u sterker zijn."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)